Oferta

  • Inwentaryzacja botaniczna

    Celem inwentaryzacji botanicznej prowadzonej w miejscu planowanej realizacji farmy fotowoltaicznej jest ocena obszaru pod kątem walorów botanicznych (cenne zbiorowiska roślinne, obecność gatunków chronionych) i potencjalnego wpływu na nie ze strony planowanej inwestycji.

    W chwili obecnej brak jest krajowych wytycznych dedykowanych dla inwestycji fotowoltaicznych, warunkujących jednoznacznie zakres i metodykę takiej oceny. Nasze podejście opiera się na bogatej wiedzy i doświadczeniach zdobytych przy projektach wiatrowych oraz na wnioskach płynących z wieloletnich praktyk zagranicznych (w tym krajów unijnych).

    Zapytaj o szczegóły
  • Fotowoltaika 
Newsletter