Oferta

  • Inne

    Oferujemy doradztwo środowiskowe na wszystkich etapach inwestycji. Opracowujemy Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP), Raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz inne dokumenty środowiskowe.

    Kompleksowo obsługujemy przedsięwzięcia mogące zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli wymagające przed ich realizacją uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, m.in.: elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie, elektrownie jądrowe, elektrownie wiatrowe (lądowe oraz morskie), elektrownie wodne, przemysł wydobywczy, stacje elektroenergetyczne, napowietrzne linie elektroenergetyczne (110kV, 220kV, 400kV), instalacje, linie kolejowe, autostrady i drogi kolejowe, lotniska, zapory i budowle hydrotechniczne, porty, drogi wodne, obiekty przemysłowe, zabudowa magazynowa, mieszkaniowa, usługowa.

    Zapraszamy Project Managerów oraz Pełnomocników inwestycji odpowiedzialnych za kwestie administracyjne. Zaprojektujemy optymalny harmonogram niezbędnych prac oraz zatroszczymy się o Państwa interes zgodnie z naszą misją.

    Zapytaj o szczegóły


 
Newsletter