Oferta

 • Screening ornitologiczny

  Screening ornitologiczny farmy fotowoltaicznej to ocena lokalizacji pod kątem potencjalnych oddziaływań projektu na awifaunę. Celem przeprowadzonego screeningu jest wykluczenie z planów energetyki słonecznej obszarów jednoznacznie sklasyfikowanych jako cenne i ważne dla ochrony gatunków zagrożonych, rzadkich lub średniolicznych (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I tzw. Dyrektywy Ptasiej), w przypadku których bezpośrednia utrata lub fragmentacja naturalnych siedlisk lęgowych lub żerowisk może mieć znaczący wpływ na stan i zachowanie ich populacji.

  Zidentyfikowanie takich zagrożeń na etapie planowania projektu fotowoltaicznego pozwoli na zrewidowanie planów inwestora, zastosowanie działań minimalizujących potencjalny negatywny wpływ, ograniczenie ryzyka wystąpienia szkód w środowisku i kosztów związanych z ich kompensacją.

  W chwili obecnej brak jest krajowych wytycznych dedykowanych dla inwestycji fotowoltaicznych, określających zakres i metodykę takiej oceny. Nasze podejście opiera się na bogatej wiedzy z zakresu ornitologii i ochrony przyrody, doświadczeniach zdobytych przy projektach wiatrowych oraz na wnioskach i doświadczeniach płynących z wieloletnich praktyk zagranicznych (w tym krajów unijnych).

  Wybrane referencje dla tego produktu

  Poznaj wszystkie referencje

  Zapytaj o szczegóły
 • Fotowoltaika 
Newsletter