Oferta

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa

Do współpracy zapraszamy inwestorów, deweloperów, prywatne podmioty oraz inwestorów zastępczych odpowiedzialnych za formalno-prawny przebieg procesu inwestycyjnego dla pojedynczych turbin wiatrowych oraz farm wiatrowych.

pełna oferta
Sieci elektroenergetyczne

Sieci elektroenergetyczne

Do współpracy zapraszamy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., operatorów systemów dystrybucyjnych oraz firmy projektowe odpowiedzialne za formalno-prawny przebieg procesu inwestycyjnego linii elektroenergetycznych.

pełna oferta
Fotowoltaika

Fotowoltaika

Zapraszamy do współpracy inwestorów, deweloperów, prywatne podmioty oraz inwestorów zastępczych odpowiedzialnych za formalno-prawny przebieg procesu inwestycyjnego naziemnych farm fotowoltaicznych.

pełna oferta
Energetyka biogazowa

Energetyka biogazowa

Do współpracy zapraszamy inwestorów, deweloperów, prywatne podmioty oraz inwestorów zastępczych odpowiedzialnych za formalno-prawny przebieg procesu inwestycyjnego dla biogazowni.

pełna oferta
Telekomunikacja

Telekomunikacja

Do współpracy zapraszamy operatorów sieci bezprzewodowych oraz wszystkie podmioty wykorzystujące anteny nadawcze wymagające oceny środowiskowej w procesie inwestycyjnym (w tym radio, telewizję, porty lotnicze, morskie, itp.).

pełna oferta
Inne

Inne

Oferujemy doradztwo środowiskowe na wszystkich etapach inwestycji. Opracowujemy Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP), Raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz inne dokumenty środowiskowe.

pełna oferta


 
Newsletter