Oferta

  • Energetyka Biogazowa

    Zapraszamy do współpracy w sytuacji zapotrzebowania na wsparcie podczas uzyskiwania decyzji środowiskowych dla projektów biogazowych (rekomendowany kontakt już na etapie wstępnego planowania projektu).

    Kompleksowa obsługa procedury środowiskowej biogazowni obejmuje m. in. Wniosek o wydanie decyzji wraz z KIP, Screening Ornitologiczny,Inwentaryzację Botaniczną, Raport OOŚ.

    Zapraszamy do współpracy inwestorów, deweloperów, prywatne podmioty oraz inwestorów zastępczych odpowiedzialnych za formalno-prawny przebieg procesu inwestycyjnego biogazowni.

    Zapytaj o szczegóły
  • Biogaz 
Newsletter