Zespół

 • Michał Kaczerowski - Prezes Zarządu Ambiens Sp. z o.o.

  Michał Kaczerowski

  Prezes Zarządu Ambiens Sp. z o.o.

  Menedżer, konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem. Założyciel i właściciel Ambiens. Jego aktywność skupia się na odnawialnych źródłach energii, szczególnie energetyce wiatrowej. Ekspert w dziecinie rozwoju projektów, uwarunkowań formalno-prawnych, ocen oddziaływania na środowisko oraz aspektów lokalizacyjnych i społecznych.

  Promotor zrównoważonego rozwoju oraz transformacji energetycznej. Komentator oraz panelista i moderator na głównych imprezach branżowych w kraju. 

  Fundament zespołu projektowego stanowią:

  • Koordynator ds. ocen oddziaływania na środowisko

  Osoba zarządzająca przebiegiem procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie decyzji środowiskowej. Odpowiedzialna za relacje z organami prowadzącymi (m.in. UG/UM, PPIS) oraz opiniującymi (m.in. RDOŚ).

  • Specjalista ds. ochrony przyrody
  Osoba odpowiedzialna za metodologię, koordynację prac terenowych oraz finalną dokumentację screeningów i monitoringów przyrodniczych oraz inwentaryzacji i waloryzacji. 
  • Specjalista ds. analiz przestrzennych

  Osoba odpowiedzialna za sporządzanie analiz krajobrazowych, wizualizacji projektów wiatrowych oraz części kartograficznej opracowywanych dokumentów. Ekspert z zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych z biegłą znajomością oprogramowania CAD.

  • Specjalista ds. analiz akustycznych
  Osoba odpowiedzialna za sporządzanie analiz akustycznych. Ekspert w dziedzinie ochrony przed hałasem. Współpracujący z partnerskimi Akredytowanymi Laboratoriami Badawczymi Akustycznymi.
  • Specjalista ds. botaniki i siedlisk
  Osoba odpowiedzialna za wykonywania inwentaryzacji florystycznych. Ekspert w dziedzinie monitoringu siedlisk przyrodniczych.
  • Specjalista ds. obsługi prawnej

  Radca prawny odpowiedzialny za nadzór nad prawnymi aspektami procedury środowiskowej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego z doświadczeniem w doradztwie w branży OZE.

  • Specjalista ds. komunikacji
  Osoba odpowiedzialna za kształtowanie relacji oraz kontakty z otoczeniem obsługiwanych projektów wiatrowych. Ekspert z wieloletnim stażem w dialogu z lokalną społecznością oraz administracją państwową (zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym).
  • Partnerzy Terenowi Ambiens

  Grupa ponad stu specjalistów z zakresu monitoringu ornitologicznego oraz chiropterologicznego współpracująca z Ambiens Sp. z o. o. w obszarze inwentaryzacji przyrodniczych, szczególnie w odniesieniu do inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej na terenie całego kraju (projekty onshore oraz offshore). Do Bazy Partnerów Terenowych należą zarówno wyróżniający się, ambitni studenci, doświadczeni praktycy terenowi oraz utytułowani naukowcy. 
Newsletter