Zespół

 • Michał Kaczerowski

  Prezes Zarządu Ambiens Sp. z o.o.

  Twórca, właściciel Ambiens - jednej z czołowych polskich firm specjalizujących się w obszarze doradztwa środowiskowego. Od ponad 10 lat konsultuje i zarządza projektami środowiskowymi farm wiatrowych (o łącznej mocy ponad 1GW co odpowiada 1/5 mocy dzisiaj zainstalowanej w energetyce wiatrowej w Polsce) oraz inwestycji branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Komentator, bloger specjalizujący się w tematach: dewelopment, uwarunkowania środowiskowe, aspekty lokalizacyjne, akceptacja społeczna. Fan odnawialnych źródeł energii i dronów.

  Katarzyna Rudzik - Dyrektor Operacyjny

  Katarzyna Rudzik

  Dyrektor Operacyjny

  W Ambiens od 2014 roku na stanowisku Asystentki Zarządu. Od 2015 Dyrektor Operacyjny. Odpowiedzialna za zarządzanie oraz nadzór nad realizacją bieżących zadań Spółki. Do jej obowiązków należy efektywne zarządzanie całym Zespołem Projektowym, działania marketingowe i PR, relacje z biurem księgowym i radcą prawnym.

  Fundament zespołu wykonawczego Ambiens Sp. z o. o. stanowią:

  • Specjalista ds. ochrony środowiska (Kierownik Projektu)

   Osoba zarządzająca przebiegiem procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie decyzji środowiskowej. Odpowiedzialna za relacje z UG/UM, PPIS oraz RDOŚ.

  • Specjalista ds. analiz przestrzennych

   Osoba odpowiedzialna za sporządzanie analiz krajobrazowych, wizualizacji projektów wiatrowych oraz części kartograficznej opracowywanych dokumentów. Ekspert z zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych z biegłą znajomością oprogramowania CAD.

  • Specjalista ds. analiz akustycznych

   Osoba odpowiedzialna za sporządzanie analiz akustycznych. Ekspert w dziedzinie ochrony przed hałasem. Współpracujący z partnerskimi Akredytowanymi Laboratoriami Badawczymi Akustycznymi.

  • Specjalista ds. botaniki i siedlisk

   Osoba odpowiedzialna za wykonywania inwentaryzacji florystycznych. Ekspert w dziedzinie monitoringu siedlisk przyrodniczych.

  • Specjalista ds. obsługi prawnej

   Radca prawny odpowiedzialny za nadzór nad prawnymi aspektami procedury środowiskowej. Ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego z doświadczeniem w doradztwie w branży OZE.

  • Specjalista ds. public relations

   Osoba odpowiedzialna za kształtowanie relacji oraz kontakty z otoczeniem obsługiwanych projektów wiatrowych. Ekspert z wieloletnim stażem w dialogu z lokalną społecznością oraz administracją państwową (zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym).

  • Partnerzy Terenowi Ambiens

   Grupa ponad stu specjalistów z zakresu monitoringu ornitologicznego oraz chiropterologicznego współpracująca z Ambiens Sp. z o. o. w obszarze inwentaryzacji przyrodniczych, szczególnie w odniesieniu do inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej na terenie całego kraju (projekty onshore oraz offshore). Do Bazy Partnerów Terenowych należą zarówno wyróżniający się, ambitni studenci, doświadczeni praktycy terenowi oraz utytułowani naukowcy. 
Newsletter