Referencje

 • Poniżej prezentujemy wybrane referencje (w tym również referencje uzyskane dzięki wcześniejszej działalności firm osobowych członków zarządu Ambiens Sp. z o. o.).

  • Wento Sp. z o.o.
   "(..)Niniejszym listem referencyjnym pragniemy potwierdzić współpracę z firmą Ambiens. Do jej zadań należy badanie „due diligence” kwestii środowiskowych analizowanych przez nas projektów.

   Jesteśmy usatysfakcjonowani z zaangażowania oraz poziomu dostarczanych przez Ambiens rozwiązań. Naszego kontrahenta charakteryzuje bardzo dobra znajomość branży, elastyczność terminowa oraz rozumienie naszych potrzeb.(..)"

   Wojciech Cetnarski - Prezes Zarządu

  • Eco-Wind Construction S.A.
   "(..) Zespół projektowy Ambiens Sp. z o.o. wykazuje się bogatym doświadczeniem, przygotowaniem merytorycznym oraz wysokim zaangażowaniem w realizację powierzonych zadań. Charakterystyczna dla Ambiens Sp. z o.o. jest elastyczność oraz umiejętność współpracy w środowisku korporacyjnym. (..)"

   Krzysztof Dobosz - Dyrektor ds. Technicznych

  • PPiR ELMEL Sp. z o.o.
   "(..) Ambiens sp. z o.o., ul. Podlesie 27, 44-100 Gliwice opracowała na nasze zlecenie wykonywane dla Tauron-Dystrybucja S.A., raport z oceny wrażliwości planowanych elektroenergetycznych linii napowietrznych z punktu widzenia możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na awifaunę.

   Prace zostały wykonane rzetelnie, a pracownicy firmy Ambiens sp. z o.o. wykazali się znajomością tematyki zwłaszcza w odniesieniu do linii napowietrznych wysokich napięć (..)"

   Kazimierz Siwkowski - Prezes Zarządu

  • WindSpace A/S
   "(..) Na nasze zlecenie firma Ambiens wykonała monitoringi porealizacyjne dla dwóch projektów wiatrowych. Opracowane raporty końcowe zostały wykonane z należytą starannością, w ustalonym terminie.
   WindSpace rekomenduje Ambiens jako solidnego i właściwego partnera dla projektów wiatrowych (..)"

   Flemming Engelstoft - Partner, COO

  • E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.
   "(..) Rekomendujemy Ambiens sp. z o.o. jako profesjonalnego i rzetelnego partnera (..)"

   Katarzyna Zawartko - Procurement Manager

  • Krzemień i Wspólnicy sp. z o.o.
   "(..) Krzemień i Wspólnicy sp. z o.o. rekomenduje firmę Ambiens sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług w zakresie wykonywanych monitoringów ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby inwestycji wiatrowych.

   Firmie Ambiens została powierzona realizacja monitoringów poinwestycyjnych dla farmy wiatrowej składającej się z 4 turbin. (..)"

   Kamil Kasner - Wiceprezes Zarządu

  • Ekobox S.A.
   "(..) Oba zlecone przedsięwzięcia uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz postanowienia z Urzędów Gmin o braku konieczności przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Możemy polecić firmę Ambiens jako solidnego i właściwego partnera dla projektów liniowych w energetyce.(..)"

   Karol Kępa - Dyrektor ds. projektowania i rozwoju

  • Windmatik K.Kasner & P.Barandziak Sp.k.
   „(..) Rekomendujemy firmę Ambiens jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi kontrahenta. (..)”

   Piotr Barandziak - Partner Zarządzający

  • Enwind Sp. z o.o.
   "(..)Niniejszym potwierdzam, że Enwind sp. z o.o powierzyła spółce Ambiens sp. z o.o. wykonanie 3-letniego monitoringu śmiertelności ptaków i nietoperzy oraz pomiary emisji hałasu do środowiska dla Farmy Wiatrowej Głuchów.

   Ambiens charakteryzuje się wysoką jakością świadczonych usług, profesjonalizmem, elastycznością, a przygotowywane opracowania są wykonywane z należytą starannością(..)"

   Magdalena Sobczyńska - Prokurent

  • AW ERG Sp. z o.o.
   "(..) Dzięki profesjonalizmowi całego zespołu i wysokiej szczegółowości opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia otrzymaliśmy pozytywną dla nas Decyzję Środowiskową bez konieczności wykonywania Raportu Oddziaływania na Środowisko.(..)"

   Mateusz Piotrowski - Project Manager

  • ENWIND Sp. z o.o.
   "(..) Firma szybko, sprawnie i zgodnie z ustalonym terminem wywiązała się z wykonania niniejszego zlecenia. Ponadto służyła wszelkimi niezbędnymi wyjaśnieniami, które były istotne dla zrozumienia opisanych procedur i przyjętych założeń dla wykonywanych raportów.

   Możemy polecić firmę Ambiens jako solidnego i właściwego partnera dla projektów wiatrowych (..)"

   Alvaro Rodriguez - Prezes Zarządu
   Mathieu Richard - Członek Zarządu

  • GBP Pangaz Sp. z o.o.
   Do obowiązków spółki Ambiens należała koordynacja prac z zakresu oceny oddziaływania na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji liniowej (międzysystemowy gazociąg Polska-Litwa na odcinku Hołowczyce-Rembelszczyzna) - wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

   Jacek Pawlaczyk - Prezes Zarządu

  • PZT-Inwestel S.A.
   „(..) Opracowania zostały wykonane w sposób profesjonalny i bez zastrzeżeń, zgodnie z harmonogramem. (..)”

   Roman Bankiewicz - Dyrektor Operacyjny

  • Elewi s.c.
   „(..) Niniejszym udzielam referencji firmie Ambiens i polecam ją jako rzetelnego, doświadczonego i wiarygodnego partnera. (..)”

   Grzegorz Kosiarski - Właściciel

  • EP Gamów Sp. z o.o.
   „(..) Firma Ambiens na nasze zlecenie wykonała roczny monitoring chiropterologiczny farmy wiatrowej składającej się z 18 turbin na terenie województwa śląskiego. Sporządzony raport z przeprowadzonej inwentaryzacji został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. (..)”

   Karolina Zgol - Wiceprezes Zarządu

  • WEO Wielkopolskie Energie Odnawialne Sp. z o.o.
   „(..) Z dużą satysfakcją informuję o fakcie, że ww. projekt na podstawie opracowań firmy AMBIENS został pozytywnie oceniony Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego. (..)”

   Lutz Regel - Prezes Zarządu

  • Windmill
   „(..) Usługa została wykonana profesjonalnie, terminowo zgodnie z wcześniejszymi założeniami przy dużym zaangażowaniu oraz samodzielności zleceniobiorcy. (..) Na podstawie Raportu sporządzonego przez firmę Ambiens została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach naszej inwestycji. (..)”

   Radosław Górka - Właściciel

  • Windprojekt Sp. z o. o. S.K.A.
   „(..) Niniejszym listem rekomenduję z pełną odpowiedzialnością firmę Ambiens jako rzetelnego partnera biznesowego, gwarantującego wysoką jakość realizowanych przez siebie projektów. (..)”

   Wojciech Poturalski - Członek Zarządu

  • Willisch Wind Company
   „(..) Powierzone zadania wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz zakresem. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie oraz profesjonalizm pracowników firmy Ambiens. (..)”

   Robert Willisch - Właściciel

  • Operandi Sp. z o. o.
   „(..) Wszystkie ww. fakty powodują, że firmę AMBIENS można polecić potencjalnym przyszłym kontrahentom jako solidnego partnera biznesowego. (..)”

   Mariusz Stanek - Dyrektor ds. inwestycji

  • Semix S. Fabiańczyk
   „(...) W zakresie odpowiedzialności Firmy Ambiens nie było żadnych uwag płynących ze strony organów uzgadniających w kontekście ww. inwestycji. (...)”

   Sebastian Fabiańczyk - Właściciel

  • Semix S. Fabiańczyk
   „(..) Dotychczasową współpracę z Firmą Ambiens oceniamy jako bardzo udaną i spełniającą oczekiwania zarówno nasze jak i inwestora bezpośredniego – PTC Sp. z o.o. W związku z powyższym uważamy firmę Ambiens za rzetelnego, kompetentnego oraz solidnego partnera godnego naszej rekomendacji. (..)”

   Sebastian Fabiańczyk - Właściciel

  • Semix S. Fabiańczyk
   „(..) Przedmiot umowy wykonano terminowo, z dużą odpowiedzialnością zgodnie z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi, dobrym praktykami i wytycznymi rekomendowanymi przez PSEW oraz zgodnie z wymaganiami miejscowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. (..)”

   Sebastian Fabiańczyk - Właściciel

  • Windmatik K.Kasner & P.Barandziak Sp.k.
   „(..) Raporty ze sporządzonych monitoringów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Obecnie uzyskano już na ich podstawie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. (..)”

   Kamil Kasner - Partner Zarządzający

  • Kamil Mierzejewski & Tomasz Hreczuch
   „(..) Na podstawie wykonanego monitoringu sporządzone zostały przez ww. firmę raporty dotyczące oddziaływania planowanych inwestycji wiatrowych na awifaunę i chiropterofaunę. Powierzone prace wykonane zostały z zachowaniem obecnie obowiązujących wytycznych branżowych i dobrych praktyk. (..)”

   Kamil Mierzejewski i Tomasz Hreczuch - Właściciele

  • Elektrowiatr s.c.
   "(..) Opracowanie to zostało stworzone profesjonalnie oraz z najwyższą starannością. Z czystym sumieniem możemy polecić firmę Ambiens przyszłym klientom. (..)"

   Krzysztof Łakomski - Właściciel

  • PPHU Elektroplasmet Adam Roguski
   " (..)Współpraca przebiegała bardzo dobrze, a fachowość zarządu jak i pracowników firmy w zakresie powyższych raportów jest bardzo duża (..)"

   Adam Roguski- Dyrektor

  • Future One sp. z o.o.
   "(..)Podkreślić przy tym należy zaangażowanie oraz wszechstronność zakresu wykonywanych działań, co świadczy o szerokiej wiedzy specjalistów, odnośnie tematyki ochrony środowiska(..)"

   Piotr Flak - Prezes Zarządu

  • Elektrowiatr S.C.
   "(..)Oba Projekty fotowoltaiczne uzyskały postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o braku konieczności sporządzania Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko. Firmę Ambiens sp. z o.o. ocenić możemy jako kompetentnego, skutecznego w swoich działaniach oraz terminowego partnera biznesowego(..)"

   Krzysztof Łakomski- Właściciel

  • Clima- teko
   "(..) Rekomenduję firmę Ambiens jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi kontrahenta. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki profesjonalizm oraz rzetelność wykonywanych ekspertyz deklaruję chęć kontynuowania współpracy (..)"

   Tomasz Hyrc- Właściciel

  • ENGA sp. z o.o.
   "(..)Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów. Planujemy kontynuować współpracę z firmą Ambiens w przyszłości przy kolejnych projektach(..)"

   Jacek Rekuć- Członek Zarządu 
Newsletter