Misja

 • Działamy na styku trzech płaszczyzn - uczestniczymy aktywnie w dialogu pomiędzy inwestorami, administracją a lokalnymi społecznościami i środowiskami ekologicznymi. Nasza misja to znajdowanie wspólnego mianownika pomiędzy interesami tych grup.

  Proces inwestycyjny - Obszar Ambiens

  Lokalizacja Uwarunkowania środowiskowe Warunki zabudowy Warunki przyłączenia Pozwolenie na budowę
  Wstępna analiza warunków wiatrowych, możliwości przyłączenia do sieci oraz zabezpieczenie prawa do gruntu.
  Postępowanie mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeden z kluczowych etapów życia projektu wiatrowego.
  Etap uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub zmiany bądź sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Podpisanie umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym.
  Ostatni etap formalno-prawnego postępowania dający zielone światło dla wybudowania oraz uruchomienia inwestycji.


 
Newsletter