Baza partnerów

  • Baza Partnerów Terenowych Ambiens to grupa ponad stu wyselekcjonowanych specjalistów z zakresu monitoringu faunistycznego (ornitologicznego [ptactwo] oraz chiropterologicznego [nietoperze]) współpracująca z naszą spółką w obszarze inwentaryzacji przyrodniczych, szczególnie w odniesieniu do inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej na terenie całego kraju. Szerokie spektrum regionalnych ekspertów niesie możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z dalekimi delegacjami oraz stanowi gwarancję dogłębnej znajomości charakterystyki analizowanego terenu. Wraz z naszymi Partnerami Terenowymi jesteśmy w stanie obsługiwać środowiskowe postępowania dla przedsięwzięć z obszaru całego kraju, włącznie z wodami terytorialnymi Morza Bałtyckiego (farmy offshore).

    W celu zapewnienia zgodności innowacyjnego produktu z obowiązującymi wytycznymi oraz aktami prawnymi, całość zadań powierzanych przyrodnikowi nadzoruje nasz główny specjalista ds. ochrony przyrody, stanowiący jednocześnie niezbędne wsparcie merytoryczne

    Zapraszamy do współpracy. 
Newsletter