Tag

proces inwestycyjny

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2019/05/29

Środowisko a bankowalność farmy wiatrowej

Energetyka wiatrowa ogniskuje się obecnie na dwóch obszarach. W offshore to rynek akwizycji, budowy partnerstw wokół projektów z prawomocnym PSZW oraz wyczekiwanie deweloperów zorientowanych na rozwój własnych projektów wiatrowych typu greenfield w niezagospodarowanym jeszcze fragmencie procedowanego planu PZP POM. Na lądzie sektor wiatrowy to przede wszystkim realizacja gotowych projektów z decyzją środowiskową i PnB w oparciu o aukcje (tę z 2018 oraz kolejną zapowiedzianą na 2019) i formułę C-PPA oraz związane z nim przejęcia, poszukiwanie finansowania, budowy oraz uruchomienia eksploatacji.   (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/11/27

Decyzja środowiskowa farmy wiatrowej w praktyce – warsztaty

Praca nad decyzją środowiskową obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich to wszystkie działania zmierzające do jej uzyskania – m.in. opracowanie strategii OOŚ, Screening, monitoringi i badania, opracowanie Raportu o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko, konsultacje społeczne oraz dialog z organami prowadzącymi i opiniującymi. Druga część to analiza decyzji środowiskowej, zmapowanie wszystkich ograniczeń i obowiązków oraz realizacja postanowień dokumentu. Skupmy się na tym właśnie obszarze. (więcej…)

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2013/11/15

Poradnik inwestora fotowoltaicznego (cz. 2)

I. Wybór działki pod inwestycję Mając zamiar budowy farmy fotowoltaicznej pierwszą rzeczą, nad którą szczególnie warto jest się pochylić we wstępnej fazie realizacji inwestycji jest wybór odpowiedniej działki inwestycyjnej. Pozwoli to nam uniknąć rozczarowania, straty czasu, jak i niepotrzebnych kosztów związanych z nagłą zmianą planów, w sytuacji gdyby działka z przyczyn formalnoprawnych nie była odpowiednią do zabudowania pod farmę fotowoltaiczną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że działki, które nie mogą być wykorzystane na budowę innych obiektów produkujących energię ze źródeł odnawialnych (m. in. farm wiatrowych) w przypadku farm fotowoltaicznych mogą się świetnie sprawdzić. Jest to związane zarówno z obecnym stanem prawnym w Art., jak charakterem samego obiektu, a ściślej rzecz ujmując jego oddziaływaniem (bądź jego brakiem) na otoczenie. W dalszej części artykułu postaram się rozwinąć aspekty lokalizacyjne farm fotowoltaicznych. Absolutnie pierwszorzędną czynnością jaką powinien zrobić Inwestor to sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – o tym pisałam w cz. 1 poradnika Inwestora fotowoltaicznego. A co z pozostałymi aspektami? Czy stanowią one ograniczenie dla realizacji przedsięwzięcia? (więcej…)

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2013/09/15

Poradnik inwestora fotowoltaicznego (cz. 1)

Wstępując do UE Polska zobowiązała się do implementowania prawa europejskiego do prawa polskiego. Jednym z wymogów, jaki stawia przed nami ten fakt, jest spełnienie celów europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. zawartych w Dyrektywie 2009/28/WE tj. m. in. osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. W związku z tym w wielu krajach członkowskich od dłuższego czasu obserwuje się rozwój instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tempo tego rozwoju jest silnie uwarunkowanie m. in. obowiązującymi w danym państwie uwarunkowaniami prawnymi. (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.