Tag

procedura sooś

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2015/02/20

Prognoza oceny oddziaływania na środowisko jako element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zwana dalej SOOŚ) to postępowanie, którego celem jest ocena skutków realizacji polityki, strategii, planu na środowisko. W art. 46 ustawy7 wymieniono dokumenty, które muszą zostać poddane takiej procedurze. Nie jest to zamknięty katalog dokumentów. Na mocy art. 47 tej samej ustawy w przypadku, gdy podczas uzgodnień projektowanego dokumentu zostanie stwierdzone, że wyznacza on ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy realizacja jego postanowień może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, wtedy taki dokument również musi zostać poddany procedurze SOOŚ. (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.