Tag

karta informacyjna przedsięwzięcia

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2013/11/15

Poradnik inwestora fotowoltaicznego (cz. 2)

I. Wybór działki pod inwestycję Mając zamiar budowy farmy fotowoltaicznej pierwszą rzeczą, nad którą szczególnie warto jest się pochylić we wstępnej fazie realizacji inwestycji jest wybór odpowiedniej działki inwestycyjnej. Pozwoli to nam uniknąć rozczarowania, straty czasu, jak i niepotrzebnych kosztów związanych z nagłą zmianą planów, w sytuacji gdyby działka z przyczyn formalnoprawnych nie była odpowiednią do zabudowania pod farmę fotowoltaiczną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że działki, które nie mogą być wykorzystane na budowę innych obiektów produkujących energię ze źródeł odnawialnych (m. in. farm wiatrowych) w przypadku farm fotowoltaicznych mogą się świetnie sprawdzić. Jest to związane zarówno z obecnym stanem prawnym w Art., jak charakterem samego obiektu, a ściślej rzecz ujmując jego oddziaływaniem (bądź jego brakiem) na otoczenie. W dalszej części artykułu postaram się rozwinąć aspekty lokalizacyjne farm fotowoltaicznych. Absolutnie pierwszorzędną czynnością jaką powinien zrobić Inwestor to sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – o tym pisałam w cz. 1 poradnika Inwestora fotowoltaicznego. A co z pozostałymi aspektami? Czy stanowią one ograniczenie dla realizacji przedsięwzięcia? (więcej…)

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2013/09/15

Poradnik inwestora fotowoltaicznego (cz. 1)

Wstępując do UE Polska zobowiązała się do implementowania prawa europejskiego do prawa polskiego. Jednym z wymogów, jaki stawia przed nami ten fakt, jest spełnienie celów europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. zawartych w Dyrektywie 2009/28/WE tj. m. in. osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. W związku z tym w wielu krajach członkowskich od dłuższego czasu obserwuje się rozwój instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tempo tego rozwoju jest silnie uwarunkowanie m. in. obowiązującymi w danym państwie uwarunkowaniami prawnymi. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2013/06/05

Fotowoltaika – decyzja środowiskowa

Poniższa publikacja ma na celu omówienie oraz zwrócenie uwagi na kluczowe etapy procedury środowiskowej projektu fotowoltaicznego. Podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej uzyskanie dobrej, użytecznej Decyzji Środowiskowej wymaga czujności oraz świadomego podejścia do zarządzania projektem. Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszego tekstu są profesjonalne inwestycje gruntowe, realizowane na powierzchni większej niż 1ha. Instalacje mniejsze obszarowo oraz solarne instalacje dachowe, podobnie jak małe, przydomowe elektrownie wiatrowe wznosić moża przy wykorzystaniu innej, zdecydowanie prostszej formuły administracyjnej. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2012/10/23

Outsourcing procedury środowiskowej

Procedura mająca na celu uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z kluczowych elementów projektu wiatrowego. To od tej decyzji administracyjnej zależne jest pozwolenie na budowę a jej kształt niejednokrotnie decyduje o rentowności inwestycji. Rosnąca świadomość inwestorów/deweloperów oraz presja ze strony organów opiniujących skutkuje coraz częstszym zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów. Zakres prac wyprowadzanych poza główną działalność zarządzającego projektem wiatrowym również rośnie. Niesie to ze sobą wiele korzyści, ale też wyzwań po stronie zarówno inwestora jak i wykonawcy. Aby praca nad takim projektem przebiegała sprawnie warto pamiętać o prostych, ale istotnych dla sukcesu przedsięwzięcia zasadach współpracy. (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.