Tag

fotowoltaika

Agata Pawełczyk
Specjalista ds. ochrony środowiska
2016/09/20

Inwestycje w odnawialne źródła energii

W ostatnim czasie w sektorze odnawialnych źródeł energii uchwalono głośno komentowane przez branże regulacje prawne. 16 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określana potocznie, jako “Ustawa odległościowa” lub “Ustawa antywiatrakowa”, która znacząco utrudnia dalszy rozwój sektora wiatrowego. Doczekaliśmy się także nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. „Ustawa OZE”, która ustanawia nowe ramy prawne oraz ekonomiczne podstawy inwestowania w Polsce w projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). „Ustawa OZE” weszła w życie 1 lipca 2016 r. Obecnie czekamy na uchwalenie rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej Ustawy. (więcej…)

Anna Siwkowska
Radca Prawny SRS Legal, współpracująca z Ambiens
2014/05/04

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej (cz. 2)

W pierwszej części omówiona została głównie problematyka właściwości rzeczowej organów. Właściwość miejscowa o której mowa będzie w niniejszej części, a w szczególności związane z nią przesłanki, ma w dużej mierze bardziej uniwersalny charakter – przesłanki regulujące wyłączenie organu lub pracownika znajdą zastosowanie nie tylko w przypadku postępowań których przedmiotem są farmy wiatrowe, ale generalnie do wszystkich postępowań toczących się w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 267, zwana dalej w skrócie K.p.a.). (więcej…)

Anna Siwkowska
Radca Prawny SRS Legal, współpracująca z Ambiens
2013/11/28

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej (cz. 1)

Jednym z warunków koniecznych do uzyskania prawidłowo wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy wiatrowej jest jej wydanie przez właściwy organ. Jest to niezwykle istotne, albowiem w przypadku wydania decyzji przez organ niewłaściwy decyzja taka będzie nieważna. (więcej…)

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2013/09/15

Poradnik inwestora fotowoltaicznego (cz. 1)

Wstępując do UE Polska zobowiązała się do implementowania prawa europejskiego do prawa polskiego. Jednym z wymogów, jaki stawia przed nami ten fakt, jest spełnienie celów europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. zawartych w Dyrektywie 2009/28/WE tj. m. in. osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. W związku z tym w wielu krajach członkowskich od dłuższego czasu obserwuje się rozwój instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tempo tego rozwoju jest silnie uwarunkowanie m. in. obowiązującymi w danym państwie uwarunkowaniami prawnymi. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2013/08/02

Przyjazne przyrodzie farmy fotowoltaiczne

Wymogi nakazujące pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wymuszają aktywny udział w rozbudowie tego sektora. Jednocześnie dostępne innowacyjne technologie pozwalają na jego prężny rozwój. Obecnie na świecie obok elektrowni wiatrowych obserwuje się również wzrost udziału farm fotowoltaicznych. W Polsce zainteresowanie inwestorów energetyką słoneczną jest stosunkowo nowym zjawiskiem, niemniej jednak perspektywy rozwoju tej branży są spore i prognozuje się, że ten sposób pozyskiwania energii będzie w przyszłości odgrywał coraz większą rolę. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2013/06/05

Fotowoltaika – decyzja środowiskowa

Poniższa publikacja ma na celu omówienie oraz zwrócenie uwagi na kluczowe etapy procedury środowiskowej projektu fotowoltaicznego. Podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej uzyskanie dobrej, użytecznej Decyzji Środowiskowej wymaga czujności oraz świadomego podejścia do zarządzania projektem. Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszego tekstu są profesjonalne inwestycje gruntowe, realizowane na powierzchni większej niż 1ha. Instalacje mniejsze obszarowo oraz solarne instalacje dachowe, podobnie jak małe, przydomowe elektrownie wiatrowe wznosić moża przy wykorzystaniu innej, zdecydowanie prostszej formuły administracyjnej. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2012/10/23

Outsourcing procedury środowiskowej

Procedura mająca na celu uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z kluczowych elementów projektu wiatrowego. To od tej decyzji administracyjnej zależne jest pozwolenie na budowę a jej kształt niejednokrotnie decyduje o rentowności inwestycji. Rosnąca świadomość inwestorów/deweloperów oraz presja ze strony organów opiniujących skutkuje coraz częstszym zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów. Zakres prac wyprowadzanych poza główną działalność zarządzającego projektem wiatrowym również rośnie. Niesie to ze sobą wiele korzyści, ale też wyzwań po stronie zarówno inwestora jak i wykonawcy. Aby praca nad takim projektem przebiegała sprawnie warto pamiętać o prostych, ale istotnych dla sukcesu przedsięwzięcia zasadach współpracy. (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.