Tag

chiropterologia

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2013/06/19

Niemcy zaspokojone energetycznie?

Federalna Agencja Ochrony Środowiska w Niemczech opublikowała niedawno wyniki badań dotyczących możliwości dalszego rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Wykonaniem stosownych badań i obliczeń zajął się renomowany Instytut Fraunhofera do spraw Energetyki Wiatrowej. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2011/03/28
Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2011/03/28

Aspekty lokalizacyjne farm wiatrowych

Jednym z kluczowych zagadnień wymagających przeanalizowania na etapie planowania projektu wiatrowego jest kwestia lokalizacyjna. Priorytetem są aspekty wiatrowe oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby niniejszego tekstu zostały one sklasyfikowane jako zagadnienia w skali makro i uznane za oczywiste. Każdy inwestor planujący budowę farmy wiatrowej powinien mieć świadomość, że lokalizacja musi charakteryzować się odpowiednimi warunkami wiatrowymi. Zapewniony musi być także odbiór energii z planowanego obiektu. Niniejszy tekst koncentruje się na kwestiach lokalizacyjnych w skali mikro. Przedstawione zostaną w nim bariery oraz ograniczenia, tak szeroko ostatnio dyskutowane wśród uczestników rynku oraz opisywane na portalach społecznościowych i w różnego rodzajuserwisach (zarówno tych pro, jak i anty wiatrowych). (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.