Tag

aspekty lokalizacyjne

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2019/02/26

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej

Morska energetyka wiatrowa MFW, zyskująca na popularności i zdobywająca szerszą akceptację, staje się fundamentalnym elementem debaty o krajowym miksie energetycznym. Rodzi to pytania o potencjał oraz harmonogram. Odpowiedzi na nie doszukiwać się można na mapie Bałtyku a dokładnie w planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich PZP POM.   (więcej…)

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2013/11/15

Poradnik inwestora fotowoltaicznego (cz. 2)

I. Wybór działki pod inwestycję Mając zamiar budowy farmy fotowoltaicznej pierwszą rzeczą, nad którą szczególnie warto jest się pochylić we wstępnej fazie realizacji inwestycji jest wybór odpowiedniej działki inwestycyjnej. Pozwoli to nam uniknąć rozczarowania, straty czasu, jak i niepotrzebnych kosztów związanych z nagłą zmianą planów, w sytuacji gdyby działka z przyczyn formalnoprawnych nie była odpowiednią do zabudowania pod farmę fotowoltaiczną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że działki, które nie mogą być wykorzystane na budowę innych obiektów produkujących energię ze źródeł odnawialnych (m. in. farm wiatrowych) w przypadku farm fotowoltaicznych mogą się świetnie sprawdzić. Jest to związane zarówno z obecnym stanem prawnym w Art., jak charakterem samego obiektu, a ściślej rzecz ujmując jego oddziaływaniem (bądź jego brakiem) na otoczenie. W dalszej części artykułu postaram się rozwinąć aspekty lokalizacyjne farm fotowoltaicznych. Absolutnie pierwszorzędną czynnością jaką powinien zrobić Inwestor to sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – o tym pisałam w cz. 1 poradnika Inwestora fotowoltaicznego. A co z pozostałymi aspektami? Czy stanowią one ograniczenie dla realizacji przedsięwzięcia? (więcej…)

Anna Przywoźna
Specjalista ds. ochrony środowiska
2013/09/15

Poradnik inwestora fotowoltaicznego (cz. 1)

Wstępując do UE Polska zobowiązała się do implementowania prawa europejskiego do prawa polskiego. Jednym z wymogów, jaki stawia przed nami ten fakt, jest spełnienie celów europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. zawartych w Dyrektywie 2009/28/WE tj. m. in. osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. W związku z tym w wielu krajach członkowskich od dłuższego czasu obserwuje się rozwój instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tempo tego rozwoju jest silnie uwarunkowanie m. in. obowiązującymi w danym państwie uwarunkowaniami prawnymi. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2013/06/19

Niemcy zaspokojone energetycznie?

Federalna Agencja Ochrony Środowiska w Niemczech opublikowała niedawno wyniki badań dotyczących możliwości dalszego rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Wykonaniem stosownych badań i obliczeń zajął się renomowany Instytut Fraunhofera do spraw Energetyki Wiatrowej. (więcej…)

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2013/04/09

Efekt odstraszający farm wiatrowych

Efekt odstraszający oraz efekt utraty siedliska obok bezpośredniej śmiertelności powodowanej przez kolizje z pracującymi turbinami to jedno z kluczowych oddziaływań farm wiatrowych na ptaki. Zjawiska te mogą w istotny sposób wpływać na populacje ptaków w trwały sposób prowadząc do utraty najlepszych lęgowisk lub miejsc odpoczynku. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2013/01/31

Perspektywy Energetyki Wiatrowej

Spróbujmy na chwilę zapomnieć o emocjach wokół ustawy o OZE oraz o rywalizacji pomiędzy różnymi sektorami energetycznymi.* Skupmy się na prawdopodobnych scenariuszach rozwoju krajowej branży wiatrowej widzianej przez pryzmat zagadnień środowiskowych. Wydaje się, że bez względu na poziomy wsparcia, koncerny energetyczne zorientowane na dywersyfikację mocy wytwórczych ciągle będą flirtować z wiatrem nad Wisłą. Obserwowany dzisiaj trend zmniejszonego zainteresowania rynkiem polskim wśród pojedynczych korporacji zagranicznych, skutkować może zmniejszeniem konkurencji w rywalizacji o przyłącze. Większe perturbacje dotkną grupę mniejszych inwestorów (tutaj nie zaliczam przydomowych instalacji, których liczba powinna rosnąć). Kwestie około polityczne mogą spowodować migrację „jednoturbinowców” do grona miłośników fotowoltaiki. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2011/03/28
Aleksandra Szurlej-Kielańska
Główny specjalista ds. ochrony przyrody
2011/03/28

Aspekty lokalizacyjne farm wiatrowych

Jednym z kluczowych zagadnień wymagających przeanalizowania na etapie planowania projektu wiatrowego jest kwestia lokalizacyjna. Priorytetem są aspekty wiatrowe oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na potrzeby niniejszego tekstu zostały one sklasyfikowane jako zagadnienia w skali makro i uznane za oczywiste. Każdy inwestor planujący budowę farmy wiatrowej powinien mieć świadomość, że lokalizacja musi charakteryzować się odpowiednimi warunkami wiatrowymi. Zapewniony musi być także odbiór energii z planowanego obiektu. Niniejszy tekst koncentruje się na kwestiach lokalizacyjnych w skali mikro. Przedstawione zostaną w nim bariery oraz ograniczenia, tak szeroko ostatnio dyskutowane wśród uczestników rynku oraz opisywane na portalach społecznościowych i w różnego rodzajuserwisach (zarówno tych pro, jak i anty wiatrowych). (więcej…)

Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.