Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) to jeden z istotniejszych elementów procesu inwestycyjnego poprzedzający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) i dalej pozwolenia na budowę (PnB). Czas jej startu i termin realizacji mogą być kluczowe dla zarządzania projektem.

Data uruchomienia postępowania mającego na celu uzyskanie decyzji środowiskowej nie powinna być przypadkowa, ponieważ przekłada się na czas realizacji. Start prac, szczególnie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych (screeningu, monitoringu) powinien być precyzyjnie zaprojektowany z uwzględnieniem pory roku oraz okresów fenologicznych. Optymalny moment prac terenowych zarówno na płaszczyźnie faunistycznej jak i botanicznej rozpoczyna się już w lutym/marcu (w zależności od warunków pogodowych), kiedy przyroda budzi się do życia po zimie i rozpoczyna się migracja wiosenna. Najbardziej newralgiczny etap to dla większości obszarów pora lęgów ptaków oraz wegetacji roślin (1 marca – 15 października). To czas zintensyfikowanych kontroli terenowych ukierunkowanych na inwentaryzację i określenie składu gatunkowego i wykorzystanie danego terenu. Migracja jesienna poprzedza zimę, czas spowolnienia, pojedynczych kontroli zorientowanych np. na wyszukiwanie miejsc hibernacji nietoperzy. Miesiące zimowe to doskonały czas na budowę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROOŚ) oraz zagadnienia formalne procedury oceny oddziaływania na środowisko. Uzgodnienia z organami prowadzącymi (Wójt/Burmistrz/Prezydent) oraz opiniującymi (RDOŚ/PPIS) mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Pełna procedura zaś według naszej praktyki to okres od 3 do 20 miesięcy.*

Warto uwzględnić powyższe zarządzając projektem inwestycyjnym. Zima to czas planowania, wiosna optymalny okres uruchamiania sprawdzonej firmy konsultingowej, lato to najwyższa pora na kontrole terenowe będące podstawą Screeningu czy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – załączniku do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Jesień to czas na budowanie dokumentacji, finalizowanie rozpoczętych procedur oraz nawiązanie współpracy z nowymi partnerami. I tak doradztwo środowiskowe i zarządzanie projektem kołem się toczą.

Powyższe rekomendacje odnoszą się w praktyce do wszystkich przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli wymagające przed ich realizacją uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. farmy wiatrowe, inne odnawialne źródła energii, elektroenergetyka, sieci i linie elektroenergetyczne, inwestycje liniowe oraz przemysłowe, hale magazynowe, centra logistyczne i inne. Zapraszamy Project Managerów oraz Pełnomocników odpowiadających za formalno-prawny przebieg inwestycji już na wstępnych etapach życia projektu. Pozwoli nam to wspólnie optymalnie zaplanować harmonogram.

*czas od zakontraktowania Ambiens do uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera