Z radością chcielibyśmy poinformować, że do Ambiens dołączył Krzysztof Martini wspierając rozbudowywany zespół konsultantów i zostając szefem przyrody.

/English below/

Krzysztof jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr biologii). Posiada trzydziestoletni staż pracy terenowej obejmujący doświadczenia z blisko pięćdziesięciu inwentaryzacji. Jest autorem i współautorem około osiemdziesięciu raportów z monitoringów przyrodniczych, wieloletnim, niezależnym specjalistą ds. ochrony przyrody farm wiatrowych w ramach procedur ocen oddziaływania na środowisko.

W swojej karierze zawodowej Krzysztof pełnił również samodzielne, eksperckie stanowiska w RDOŚ Wrocław, RDOŚ Opole oraz w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W Ambiens na stanowisku Głównego specjalisty ds. ochrony przyrody odpowiada za tworzenie standardów metodycznych, nadzór merytoryczny nad Partnerami Terenowymi, tworzenie Raportów oraz współpracę z administracją i klientami. Jego zespół zaangażowany jest w odnawialne źródła energii na lądzie, które wspiera zarówno w ramach ocen oddziaływania na środowisko, monitoringów porealizacyjnych jak i bieżących konsultacji.

 

We are happy to announce that Krzysztof Martini has joined Ambiens, supporting the expanding team of consultants and becoming the Head of Nature Conservation.

Krzysztof is a University of Wrocław graduate (MA in biology). He has thirty years of field work experience, including nearly fifty inventories. He is the author and co-author of about eighty reports on environmental monitoring, a specialist in wind farm nature protection as part of environmental impact assessment procedures.

In his professional career, Krzysztof also held independent expert positions in Regional Directorate of Environmental Protection in Wrocław, Regional Directorate of Environmental Protection in Opole and in the Complex of Landscape Parks of the Wielkopolska Province.

At Ambiens, as the Chief Nature Conservation Specialist, Krzyrztof is responsible for developing methodological standards, substantive supervision over Field Partners, creating Reports and cooperation with administration and clients. His team is involved in onshore renewable energy sources, which are being supported both as part of environmental impact assessments, post-implementation monitorings and ongoing consultations.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera