Od 10 lat konsekwentnie realizujemy naszą misję jaką jest znajdowanie wspólnego mianownika pomiędzy interesami inwestorów, administracją a lokalnymi społecznościami i środowiskami ekologicznymi. Uczestniczymy aktywnie w dialogu na styku tych trzech płaszczyzn wspierając projekty mające na względzie troskę o zrównoważony rozwój manifestowany przez ograniczenie śladu węglowego. Filozofia ta, służąca zarówno globalnej odpowiedzialności jak i krajowej gospodarce, jest spójna z naszą wizją.

2008 – start działalności

Rozpoczęcie działalności AMBIENS bazującej na kilkuletnich doświadczeniach i kompetencjach założyciela – Michała Kaczerowskiego – w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Początkowo oferta dedykowana jest sektorowi telekomunikacyjnemu, a odbiorcą pierwszych realizacji jest PTC Sp. z o.o. – ówczesny operator sieci ERA GSM (dzisiaj T-Mobile).

2009 – pierwsza farma wiatrowa

Ekspansja w obszarze doradztwa środowiskowego dla stacji bazowych telefonii komórkowej. Nawiązanie współpracy z trzema biurami projektowymi, praca na rzecz kolejnych operatorów sieci telefonii komórkowej – m.in. Polkomtel S.A.

Rozszerzenie portfela usług o sektor energetyki wiatrowej. Pierwsza ocena oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej sporządzona została dla prywatnego inwestora realizującego dwie turbiny wiatrowe o mocy 0,5 MW każda.

2010 – rozwój energetyki wiatrowej

Wzrost zaangażowania w branży wiatrowej. Kolejne decyzje środowiskowe, referencje oraz satysfakcja klientów przekładają się na nowe wyzwania. Rok 2010 przynosi nam 12 farm wiatrowych, a zapotrzebowanie rynku skłania nas do uruchomienia nowych partnerstw umożliwiających kompleksową obsługę części przyrodniczej (screeningi, monitoringi, inwentaryzacje).

Doradztwo środowiskowe na rzecz praktycznie wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w szczęściu południowych województwach.

2011 – kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko farm wiatrowych

Do grona naszych Kontrahentów dołączają kolejni deweloperzy oraz inwestorzy (Windprojekt, Windmatik, WEO, Energetyka Polska). Wspieramy rozwój projektów wiatrowych w kolejnych województwach – śląskie, łódzkie, opolskie, mazowieckie,  wielkopolskie, lubelskie.

Kompleksowo wspieramy ocenę oddziaływania farm wiatrowych na środowisko realizując wszystkie specjalistyczne elementy procedury (doradztwo prawne, analizy hałasu, GIS, itd.).

2012 – doradztwo środowiskowe dla koncernów energetycznych

Rok 2012 obfituje w istotne kamienie milowe w rozwoju Ambiens. Zdobyte doświadczenie i zaufanie branży przekłada się na wzrost skali obsługiwanych projektów (powyżej 50MW) oraz wielkości Zamawiających. Do grona naszych kontrahentów dołącza m.in. Eco-Wind Construction z czeskiej grupy CEZ.

W roku 2012 zmienia się forma prawna. Dotychczasowa działalność operacyjna kontynuowana jest w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Ambiens Sp. z o.o. Wtedy też zostaje uruchomione warszawskie biuro, które pozostaje do dnia dzisiejszego siedzibą Ambiens.

2013 – decyzje środowiskowe dla fotowoltaiki

Uruchamiamy szersze wsparcie dla odnawialnych źródeł energii z sukcesami obsługując projekty fotowoltaiczne (7 farm słonecznych w Północnej Polsce). W energetyce wiatrowej obsługujemy najtrudniejsze i największe inwestycje w Polsce będąc angażowani do przedsięwzięć przekraczających 100 MW. Do grona naszych Kontrahentów dołącza niemiecka grupa E.ON.

Świadomość specyfiki projektów wiatrowych skutkuje rozpoczęciem cyklu badań obejmujących bariery rozwoju branży oraz uwarunkowań akceptacji społecznej energetyki wiatrowej. Publikacje zyskują duże zainteresowanie branży oraz mediów.

2014 – OOŚ inwestycji elektroenergetycznych

Do naszych kompetencji z powodzeniem sięga sektor przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Uzyskujemy pierwsze uzgodnienia organów opiniujących i prowadzących dla inwestycji liniowych 110kV. Startują decyzje środowiskowe dla linii elektroenergetycznych.

W energetyce wiatrowej, w tym czasie, oprócz dotychczasowych działań z zakresu ocen oddziaływania na środowisko dedykowanych projektom rozwijanym od zera „greenfield” (m.in. Prokon, WestWind Energy), dołącza wsparcie projektów zmieniających właściciela (wielopłaszczyznowa analiza wraz z mapą ryzyk i sposobów ich eliminacji). Głównym klientem w obszarze due diligence jest Wento. Ruszają też pierwsze monitoringi porealizacyjne ptaków i nietoperzy na uruchamianych farmach wiatrowych (m. in Enwind z grupy Novenergia).

W 2014/2015 r. wsparliśmy Tomka Mackiewicza w zimowej wyprawie na niezdobyty wówczas ośmiotysięcznik – Nanga Parbat (8126m n.p.m). Tomek ostatecznie zdobył Nagą Gorę dopiero w 2018 r. podczas siódmej próby – niestety zostając na niej na zawsze.

2015 – wiatr w żaglach

Rok 2015 to kontynuacja wcześniejszych miesięcy – intensywne prace w dla energetyki wiatrowej, zarówno po stronie projektowej jak i w obszarze obsługi poinwestycyjnej w zakresie zadań wynikających z decyzji środowiskowych (monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne oraz pomiary hałasu). Do grona nowych klientów dołącza m.in. Vortex.

Rozpoczynamy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu pomoc potrzebującym. W pierwszej edycji cyklu dzielenia się wypracowanym zyskiem wspieramy podopiecznych Fundacji Spełnionych Marzeń, dzieci doświadczonych chorobą nowotworową. Wybór był wynikiem burzy mózgów i głosowania całego zespołu Ambiens.

2016 – nowe partnerstwa

Uwarunkowania legislacyjne stymulują wzrost liczby instalacji wiatrowych w systemie zielonych certyfikatów, co przekłada się na wzmożone wsparcie dla uruchamianych inwestycji. Do grona naszych Kontrahentów dołączają m.in. WindSpace, RP Global, Energix Group z jednym z największych projektów funkcjonujących w Polsce.

Dbając nie tylko o wytwarzanie energii elektrycznej ale również o dystrybucję pracujemy przy projektach linii najwyższych napięć m.in. z Eltel Networks obsługując procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowych.

2017 – monitoringi porealizacyjne farm wiatrowych

Obok inwestycji liniowych rok 2017 to przede wszystkim kontynuacja kolejnych lat monitoringów porealizacyjnych farm wiatrowych – standardowo prace takie obejmują 3 lata. Wszystkie autorskie projekty naszych metodologii oraz sporządzone Raporty podsumowujące wykonane inwentaryzacje zyskują akceptacje regionalnych RDOŚ.

2018 – gazociągi przesyłowe

Pierwsza połowa roku 2018 to rozszerzenie zaangażowania dedykowanego inwestycjom liniowym o sektor gazu. Podjęliśmy współpracę z Górniczym Biurem Projektów PANGAZ w zakresie doradztwa środowiskowego dla południowego odcinka interkonektora gazowego Polska – Litwa (GIPL) wchodzącego w skład infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Zostaliśmy zaangażowani w roli Koordynatora zespołu ds. ocen oddziaływania na środowisko pracując nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie powyższe wyzwania, sukcesy, przygody byłyby niemożliwe gdyby nie świetni ludzie wspólnie tworzący Ambiens. To pracownicy, partnerzy, dostawcy usług, mentorzy i nasze rodziny. Na przestrzeni 10 lat działalności było ich już tak wielu, że nie sposób wymienić każdego z osobna. Chciałbym w ramach tego podsumowania podziękować Wszystkim za zaangażowanie, ciężką pracę, wnoszoną wiedzę i doświadczenie. Podziękowania należą się też klientom, od których każdorazowo wiele się uczymy stając się z każdym zadaniem jeszcze lepsi. Dzięki.

Życzę nam wszystkim kolejnych 1,5 GW farm wiatrowych, projektów fotowoltaicznych, setek kilometrów linii elektroenergetycznych, interkonektorów gazowych – ciekawych przedsięwzięć i satysfakcji z wykonywanej pracy, która przyczyni się do zrównoważonego rozwoju naszej energetyki z poszanowaniem globalnych wyzwań klimatycznych.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera