Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/11/27

Bielik na farmie wiatrowej – działania naprawcze

W związku z zawiadomieniem o zagrożeniu szkodą w środowisku oraz szkodzie w środowisku przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano decyzję o konieczności i sposobie wdrożenia działań naprawczych oraz minimalizujących w zakresie oddziaływania farmy wiatrowej (poufna lokalizacja oraz Inwestor) na bielika Haliaeetus abicilla. To podstawa jednej z naszych ostatnich realizacji, gdzie poproszeni zostaliśmy o wsparcie. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/10/20

Partnerstwo strategiczne: Ambiens & SMDI

Energetyka wiatrowa, projekty offshore, inwestycje w OZE, liniowa infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna - przedsięwzięcia elektroenergetyczne łączy wspólny mianownik. Wszystkie wymagają precyzyjnej oceny oddziaływania na środowisko, akceptacji społecznej oraz kompleksowego zarządzania procedurą formalno-prawną. Obszary te niejednokrotnie wzajemnie się przenikają i korespondują. W związku z tym proces permitingu wymaga kompleksowości. Filozofia ta leży u podstawy kooperacji Ambiens Sp. z o.o. oraz SMDI Sp. z o.o. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/07/27

Decyzja środowiskowa linii WN

Ambiens wspiera zrównoważony rozwój obsługując sektor wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W lipcu rozpoczęliśmy prace mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej dla kolejnej liniowej inwestycji elektroenergetycznej. (więcej…)

Ambiens
Poznajmy się
2017/06/09

Tomasz Samolik – partner terenowy Ambiens

Tomasz Samolik odpowiada w Ambiens za przeprowadzenie kontroli w terenie w ramach monitoringów ornitologicznych i chiropterologicznych. Jak wygląda jego dzień pracy? Czy praca przyrodnika jest łatwa i lekka? Tutaj opowiada nam o swoich doświadczeniach  oraz dlaczego ciągle jest "w terenie";) (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/06/05

Procedura OOŚ – czas i terminy

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) to jeden z istotniejszych elementów procesu inwestycyjnego poprzedzający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) i dalej pozwolenia na budowę (PnB). Czas jej startu i termin realizacji mogą być kluczowe dla zarządzania projektem. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/05/28
Marcin Gąsior
Specjalista ds. analiz przestrzennych
2017/05/28

Energetyka wiatrowa a sympatie polityczne

Energetyka, również ta wiatrowa, jest obszarem regulowanym i podlegającym tendencjom i preferencjom politycznym, sterowanym w większości krajów centralnie. Podobnie jest w Polsce. Jak się ma obecność energetyki wiatrowej do sympatii politycznych? Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie zestawiliśmy łączna moc zainstalowaną w farmach wiatrowych danego powiatu z wynikami ostatnich wyborów parlamentarnych w 2015 roku. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/04/27

Energetyka wiatrowa a hałas

Od 1996 roku 26 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Hałasu (International Noise Awareness Day) ustanowiony przez Center for Hearing and Communication (CHC). Hałas to jeden z komponentów oddziaływania turbin wiatrowych, wokół którego narosło wiele obiegowych opinii oraz mitów. O co tyle hałasu?

(więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/04/21

Kontrola WIOŚ farmy wiatrowej

Część z naszych klientów oraz przyjaciół branżowych zwraca się do nas z pytaniem w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej, którego nadawcą jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/03/09

Monitoring porealizacyjny – ryzyka

W dobie zniżkujących cen zielonych certyfikatów, niepewności interpretacyjnych podatku od nieruchomości inwestorzy wiatrowi weryfikują warunki współpracy z podwykonawcami oraz partnerami. To zrozumiałe. W konsekwencji tego rośnie waga ceny jako dominującego kryterium zakupowego. Rodzi to naturalne pytanie o ryzyka i niebezpieczeństwa ewentualnych zaniżeń standardów oraz jakości. O tym ostatnio mieliśmy w Ambiens okazję dyskutować w kontekście monitoringów porealizacyjnych. Najtrafniej złożoność problemu opisują nasze doświadczenia oraz zasłyszane case’y.

(więcej…)

Katarzyna Rudzik
Dyrektor Operacyjny
2017/01/23

Kto może być autorem Raportu OOŚ?

1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej w skrócie ustawą ooś. Zmiany w ustawie zostały dokonane w wielu obszarach. Wprowadzono szereg nowych wymagań dotyczących Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Między innymi zostały wprowadzone szczegółowe wymagania dotyczące osób, które mogą być autorami dokumentacji środowiskowej. (więcej…)

« Starsze wpisy
Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.