Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/11/27

Decyzja środowiskowa farmy wiatrowej w praktyce – warsztaty

Praca nad decyzją środowiskową obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich to wszystkie działania zmierzające do jej uzyskania – m.in. opracowanie strategii OOŚ, Screening, monitoringi i badania, opracowanie Raportu o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko, konsultacje społeczne oraz dialog z organami prowadzącymi i opiniującymi. Druga część to analiza decyzji środowiskowej, zmapowanie wszystkich ograniczeń i obowiązków oraz realizacja postanowień dokumentu. Skupmy się na tym właśnie obszarze. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/10/22

Ocena oddziaływania (OOŚ) morskiej farmy wiatrowej (MFW)

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich w wariancie konserwatywnym w zależności od przyjętych założeń technologicznych oraz lokalizacyjnych szacuje się na ok. 6-8GW w horyzoncie 2035r., a najbardziej optymistyczne scenariusze mówią nawet o 10GW możliwych do realizacji w przedziale 2025-2030, co prezentuje pan Minister Piotr Naimski. Obecnie dwa projekty wiatrowe o łącznej mocy 1,2GW posiadają decyzje środowiskowe, a kolejne dwa (1,4GW) mają szanse na realizację tego kamienia milowego w przyszłym roku. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/07/02

10 lat Ambiens

Od 10 lat konsekwentnie realizujemy naszą misję jaką jest znajdowanie wspólnego mianownika pomiędzy interesami inwestorów, administracją a lokalnymi społecznościami i środowiskami ekologicznymi. Uczestniczymy aktywnie w dialogu na styku tych trzech płaszczyzn wspierając projekty mające na względzie troskę o zrównoważony rozwój manifestowany przez ograniczenie śladu węglowego. Filozofia ta, służąca zarówno globalnej odpowiedzialności jak i krajowej gospodarce, jest spójna z naszą wizją.

(więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/04/08

Więcej gazu

Marzec był dla nas wyjątkowy. To kontynuacja szeregu spotkań, ciekawych rozmów, inspiracji, Dzień Dostawcy GAZ-SYSTEM, spotkania robocze na Rembelszczyźnie, pierwsze kontrakty, przygotowania do warsztatów. Dużo gazu. Coraz więcej gazu w "miksie energetycznym" Ambiens. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2018/02/27
Marcin Gąsior
Specjalista ds. analiz przestrzennych
2018/02/27

Istota Studium Wykonalności w przesyle i dystrybucji

Pierwszym, fundamentalnym etapem każdego przedsięwzięcia jest określenie jego lokalizacji lub przebiegu, jeśli to inwestycja z zakresu przesyłu i dystrybucji. Takie studium wykonalności w kompleksowym i nowoczesnym ujęciu obejmuje nie tylko uwarunkowania środowiskowe oraz oczywiste kwestie technologiczne ale również uwarunkowania natury formalno-prawnej oraz społecznej. (więcej…)

Ambiens
Poznajmy się
2018/01/17

Wywiad z Michałem Kaczerowskim – Ambiens CEO

Ambiens to synonim otoczenia. Otoczenia, które powinno się rozwijać w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska, tego co zastaliśmy i troską o spuściznę, którą pozostawimy następnym pokoleniom. Z okazji 10 lat marki, w ramach cyklu “poznajmy się”, rozmawiamy z Michałem Kaczerowskim, fundatorem oraz zarządzającym w Ambiens. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/11/27

Bielik na farmie wiatrowej – działania naprawcze

W związku z zawiadomieniem o zagrożeniu szkodą w środowisku oraz szkodzie w środowisku przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano decyzję o konieczności i sposobie wdrożenia działań naprawczych oraz minimalizujących w zakresie oddziaływania farmy wiatrowej (poufna lokalizacja oraz Inwestor) na bielika Haliaeetus abicilla. To podstawa jednej z naszych ostatnich realizacji, gdzie poproszeni zostaliśmy o wsparcie. (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/07/27

Decyzja środowiskowa linii WN

Ambiens wspiera zrównoważony rozwój obsługując sektor wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W lipcu rozpoczęliśmy prace mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej dla kolejnej liniowej inwestycji elektroenergetycznej. (więcej…)

Ambiens
Poznajmy się
2017/06/09

Tomasz Samolik – partner terenowy Ambiens

Tomasz Samolik odpowiada w Ambiens za przeprowadzenie kontroli w terenie w ramach monitoringów ornitologicznych i chiropterologicznych. Jak wygląda jego dzień pracy? Czy praca przyrodnika jest łatwa i lekka? Tutaj opowiada nam o swoich doświadczeniach  oraz dlaczego ciągle jest "w terenie";) (więcej…)

Michał Kaczerowski
Prezes Zarządu Ambiens
2017/06/05

Procedura OOŚ – czas i terminy

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) to jeden z istotniejszych elementów procesu inwestycyjnego poprzedzający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) i dalej pozwolenia na budowę (PnB). Czas jej startu i termin realizacji mogą być kluczowe dla zarządzania projektem. (więcej…)

« Starsze wpisy
Newsletter

 

Zaciekawił Cię ten tekst i nie chcesz przeoczyć kolejnych? Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii?

Raz w miesiącu ekspercka wiedza od branżowych praktyków. Zostaw maila, będziemy informować Cię na bieżąco o najnowszych publikacjach.