• Kompleksowe rozwiązania dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Środowisko. Aspekty formalno-prawne. Komunikacja.
  Kompleksowe rozwiązania dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Środowisko. Aspekty formalno-prawne. Komunikacja.
 • Od 10 lat wspieramy procesy inwestycyjne.
  Od 10 lat wspieramy procesy inwestycyjne.
 • Inspekcje turbin wiatrowych z wykorzystaniem drona.
  Inspekcje turbin wiatrowych z wykorzystaniem drona.
 • Nasze zaangażowanie obejmuje ponad 80 projektów o łącznej mocy blisko 1500 MW.
  Nasze zaangażowanie obejmuje ponad 80 projektów o łącznej mocy blisko 1500 MW.
 • Uzyskaliśmy blisko 30 decyzji środowiskowych dla projektów energetycznych. Wszyscy Klienci byli usatysfakcjonowani.
  Uzyskaliśmy blisko 30 decyzji środowiskowych dla projektów energetycznych. Wszyscy Klienci byli usatysfakcjonowani.

Ambiens Sp. z o.o. jest czołową polską firmą działającą w obszarze doradztwa środowiskowego.
Nasza oferta kierowana jest głównie do sektora odnawialnych źródeł energii oraz przemysłu energetycznego.

 • Aktualności

  • 24-04-2018
   Monitoring porealizacyjny farmy wiatrowej z automatyczną rejestracją nietoperzy

   Zakończyliśmy pierwszy rok (1/3) obsługi poinwestycyjnej kolejnej farmy wiatrowej o mocy 13,2 MW. Zgodnie z decyzją środowiskową prace obejmowały m.in. pomiary hałasu, monitoring aktywności ptaków i nietoperzy wraz z automatyczną rejestracją na wysokości osi rotora, monitoring śmiertelności oraz bieżące doradztwo. Nagrania detektorowe realizowane były w trybie ciągłym we wszystkich okresach fenologicznych charakterystycznych dla chiropterofauny.

  • 16-03-2018
   Ambiens dla GAZ-SYSTEM S.A. | OOŚ południowego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL)

   Spółka Ambiens podjęła współpracę z Górniczym Biurem Projektów PANGAZ w zakresie doradztwa środowiskowego dla południowego odcinka interkonektora gazowego Polska - Litwa (GIPL) wchodzącego w skład infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Pełnienie funkcji Koordynatora zespołu ds. ocen oddziaływania na środowisko odbywać się będzie do momentu uzyskania decyzji środowiskowej. Projektowany odcinek gazociągu będzie miał długość ok. 153 km i średnicę 700 mm a zlokalizowany będzie na terenie 18 gmin w dwóch województwach (podlaskie i mazowieckie). Całkowita długość polskiego odcinka GIPL to ok. 338 km, natomiast po stronie litewskiej ok. 177 km.

  • zobacz więcej
 • Mapa z lokalizacjami projektów obsługiwanych przez Ambiens Sp. z o.o.

   • Farma Wiatrowa 59
   • Moc: 20 MW
   • Liczba turbin: 10
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Analiza hałasu
   • Farma Wiatrowa 72
   • Moc: 22 MW
   • Liczba turbin: 11
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Farma Wiatrowa 75
   • Moc: 6,9 MW
   • Liczba turbin: 3
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny
   • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
   • Farma Wiatrowa 57
   • Moc: 42 MW
   • Liczba turbin: 12
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Due Diligence
   • Farma Fotowoltaiczna 5 i 6
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia + screening ornitologiczny oraz inwentaryzacja botaniczna
   • Farma Wiatrowa 47
   • Moc: 16 MW
   • Liczba turbin: 8
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Farma Wiatrowa 71
   • Moc: 91 MW
   • Liczba turbin: 26
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Due Diligence
   • Farma Wiatrowa 58
   • Moc: 49,5 MW
   • Liczba turbin: 11
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Due Diligence
   • Farma Fotowoltaiczna 4
   • Moc: 2MW
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia + screening ornitologiczny oraz inwentaryzacja botaniczna
   • Farma Fotowoltaiczna 3
   • Moc: 2MW
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 61
   • Moc: 4 MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Fotowoltaiczna 7
   • Moc: 1MW
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Środowiskowe due diligence KIP
   • Farma Wiatrowa 49
   • Moc: 2,5MW
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Due Diligence (audyt) dot.Raportu o Odziaływaniu na Środowisko Farmy Wiatrowej
   • Farma Wiatrowa 69
   • Moc: 4 x2 MW
   • Liczba turbin: 4
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny
   • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
   • Farma Wiatrowa 46
   • Moc: 4MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Monitoring Ornitologiczny, Monitoring chiropterologiczny, Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 83
   • Moc: 8 MW
   • Liczba turbin: 4
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny
   • Farma Wiatrowa 74
   • Moc: 106 MW
   • Liczba turbin: 53
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Nadzór przyrodniczy
   • Pomiary hałasu
   • Farma Wiatrowa 63
   • Moc: 48MW
   • Liczba turbin: 16
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Analiza hałasu
   • Farma Wiatrowa 48
   • Moc: 4 x 2MW
   • Liczba turbin: 4
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 2
   • Moc: 1MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 84
   • Moc: 24 MW
   • Liczba turbin: 12
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny
   • Farma Wiatrowa 42, 43
   • Moc: 2x3MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Audyt monitoringów
   • Farma Wiatrowa 40, 41
   • Moc: 2x3MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Audyt monitoringów
   • Linia elektroenergetyczna 3
   • Długość: 36km
   • Napięcie: 110kV
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Wstępna inwentaryzacja przyrodnicza
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 85
   • Moc: 12 MW
   • Liczba turbin: 6
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny
   • Linia elektroenergetyczna 4
   • Długość: 10km
   • Napięcie: 110kV
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Inwentaryzacja przyrodnicza
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 54
   • Moc: ok. 36 MW
   • Liczba turbin: 11
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięca
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 22
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 79
   • Moc: 2 MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Farma Wiatrowa 65
   • Moc: 72 MW
   • Liczba turbin: 24
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Analiza hałasu
   • Farma Wiatrowa 80
   • Moc: 2 MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Farma Wiatrowa 86
   • Moc: 6,6 MW
   • Liczba turbin: 2
   • Karta Infromacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 81
   • Moc: 2 MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Farma Wiatrowa 77
   • Moc: 2 MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
   • Farma Wiatrowa 78
   • Moc: 8 MW
   • Liczba turbin: 4
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
   • Farma Wiatrowa 53
   • Moc: 17,5 MW
   • Liczba turbin: 5
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Due Diligence
   • Screening ornitologiczny
   • Screening chiropterologiczny
   • Analiza hałasu
   • Farma Wiatrowa 76
   • Moc: 6 MW
   • Liczba turbin: 3
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny
   • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
   • Farma Wiatrowa 11
   • Moc: 0,8MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 55
   • Moc: 0,8MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 60
   • Moc: 0,8MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 27
   • Moc: 0,8MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 67
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Farma Fotowoltaiczna 1, 2
   • Moc: 1MW i 2MW
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 28
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 4
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Monitoring ornitologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 25
   • Moc: 0,8MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 33
   • Moc: 18MW
   • Liczba turbin: 6
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 5
   • Moc: 2MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Linia elektroenergetyczna 2
   • Długość: 36km
   • Napięcie: 110kV
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Wstępna inwentaryzacja przyrodnicza
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 56
   • Moc: 72 MW
   • Liczba turbin: 24
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Due Diligence
   • Farma Wiatrowa 62
   • Moc: 1 MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 35
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 7
   • Moc: 2MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 66
   • Moc: 58 MW
   • Liczba turbin: 23
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Analiza Hałasu
   • Farma Wiatrowa 36 i 37
   • Moc: 46MW
   • Liczba turbin: 20
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening Ornitologiczny, Screening Chiropterologiczny
   • Uwagi: Projekt realizowany w dwóch fazach.
   • Pomiary hałasu
   • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
   • Farma Wiatrowa 17
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Konsultacje Społeczne
   • Farma Wiatrowa 64
   • Moc: 2 MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 50
   • Moc: 8 MW
   • Liczba turbin: 4
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny
   • Farma Wiatrowa 13
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 39
   • Moc: 6MW
   • Liczba turbin: 3
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 7
   • Operator: Polkomtel S.A.
   • Inni Operatorzy: PTK Centertel Sp. z o.o.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Ekspertyza Środowiskowa
   • Farma Wiatrowa 20
   • Moc: 4MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 51
   • Moc: 31,5 MW
   • Liczba turbin: 7
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening ornitologiczny
   • Screening chiropterologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 30
   • Moc: 46MW
   • Liczba turbin: 20
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 85
   • Moc: 4,5 MW
   • Liczba turbin: 1
   • Karta Infromacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 82
   • Moc: 24 MW
   • Liczba turbin: 12
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Farma Wiatrowa 52
   • Moc: ok. 54 MW
   • Liczba turbin: 18
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Linia elektroenergetyczna 1
   • Długość: 10km
   • Napięcie: 110kV
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • screening ornitologiczny
   • screening chiropterologiczny
   • Stacja Bazowa 9
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 18
   • Moc: 6MW
   • Liczba turbin: 3
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 32
   • Moc: 54MW
   • Liczba turbin: 12
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 34
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 45
   • Moc: ok. 120MW
   • Liczba turbin: ok. 40
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Monitoring ornitologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 29
   • Moc: 2MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 4
   • Moc: 2MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 19
   • Moc: 4MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 1
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 10
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 31
   • Moc: 40MW
   • Liczba turbin: 20
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 9
   • Moc: 2MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Farma Wiatrowa 8
   • Moc: 0,9MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening ornitologiczny
   • Screening chiropterologiczny
   • Farma Wiatrowa 23
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 38
   • Moc: 14MW
   • Liczba turbin: 7
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening Ornitologiczny, Screening Chiropterologiczny, Monitoring Ornitologiczny, Monitoring chiropterologiczny, Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 15
   • Moc: 2MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Farma Wiatrowa 16
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 5
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 2
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 3
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 11
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: P4 Sp. z o.o.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 4
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: P4 Sp. z o.o.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 44
   • Moc: 45MW
   • Liczba turbin: 18
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Monitoring ornitologiczny
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 24
   • Moc: 3MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 6
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: PTK Centertel Sp. z o.o.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 18
   • Operator: IT POLPAGER S.A.
   • Inni Operatorzy: P4 Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Ekspertyza Środowiskowa
   • Stacja Bazowa 8
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 1
   • Moc: 1MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 14
   • Moc: 0,5MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Analiza hałasu
   • Farma Wiatrowa 73
   • Moc: 30 MW
   • Liczba turbin: 15
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Pomiary hałasu
   • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny
   • Monitoring śmiertelności ptaków i nietoperzy
   • Farma Wiatrowa 26
   • Moc: 2,5MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Farma Wiatrowa 21
   • Moc: 4MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Raport OOŚ
   • Farma Wiatrowa 3
   • Moc: 0,9MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening ornitologiczny
   • Farma Wiatrowa 12
   • Moc: 54MW
   • Liczba turbin: 18
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Monitoring chiropterologiczny
   • Farma Wiatrowa 10
   • Moc: 0,5MW
   • Liczba turbin: 1
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Screening ornitologiczny
   • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
   • Monitoring ornitologiczny
   • Monitoring chiropt
   • Stacja Bazowa 13
   • Operator: AERO2 Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Ekspertyza Środowiskowa
   • Stacja Bazowa 12
   • Operator: PTC ERA Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: P4 Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Raport OOŚ
   • Stacja Bazowa 15
   • Operator: IT POLPAGER S.A.
   • Inni Operatorzy: PTC Sp. z o.o.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Ekspertyza Środowiskowa
   • Stacja Bazowa 17
   • Operator: IT POLPAGER S.A.
   • Inni Operatorzy:Nordisk Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Ekspertyza Środowiskowa
   • Stacja Bazowa 16
   • Operator: IT POLPAGER S.A.
   • Inni Operatorzy: PTC Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., POLKOMTEL S.A.
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Ekspertyza Środowiskowa
   • Farma Wiatrowa 6
   • Moc: 1,6MW
   • Liczba turbin: 2
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Screening chiropterologiczny
   • Stacja Bazowa 14
   • Operator: AERO2 Sp. z o.o.
   • Inni Operatorzy: Nie
   • Zaangażowanie Ambiens:
   • Ekspertyza Kwalifikacyjna
   • Ekspertyza Środowiskowa
  • Umieść kursor myszki na realizacji i zobacz szczegóły


 
Newsletter